mercredi 16 décembre 2015

Photo: Anne Helene Gjelstad
Design: Sidsel J. Høivik
Styling: Corinne Alice N. Skau
Model: Helene Hammer

>